Category Archives: Thương Mại

Chuỗi giá trị nông nghiệp: Nút thắt ở chi phí logistics

thương mại

Chi phí logistics quá cao khiến nông sản Việt giảm khả năng cạnh tranh đồng thời là rào cản lớn để có thể tạo lập được chuỗi khép kín từ nguồn nguyên liệu cho tới bàn ăn. Nông nghiệp tạo việc làm và thu nhập cho khoảng 70% dân số, khoảng 15% GDP và 30%…