Dự án: Đầu tư và xây dựng mới chợ truyền thống Đà Bắc – Dự kiến khởi công tháng 9 năm 2021