NHÀ MÁY GĂNG TAY Y TẾ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNG 12/2020